Oprogramowanie Ctera dla stacji roboczych i serwerów

Jeden system rozwiązujący wszystkie problemy bezpieczeństwa.

Ctera Agent to oprogramowanie dostarczane razem z urządzeniami Ctera Networks. Jest specjalizowanym oprogramowaniem do tworzenia i odzyskiwania kopii zapasowych ze stacji roboczych i serwerów podłączonych do dysków sieciowych Ctera Networks. Oprogramowanie współpracuje z systemami operacyjnymi: Microsoft Windows 7, 8, 10 w wersjach 32 bitowych i 64 bitowych oraz Apple Mac OS X w wersji Lion i nowszej.