Rozwiązania kopii zapasowej danych z Ctera Networks

Kompleksowe zabezpieczenie i udostępnianie danych w firmie

Ctera Networks oferuje obecnie najbardziej kompleksowe rozwiązania do lokalnego tworzenia i zarządzania kopią zapasową w ramach organizacji. Pozwalają one nie tylko na prowadzanie pełnej kopii zapasowej danych, ale również stanowią doskonałą i bardzo wydajną platformę do udostępniania i zarządzania plikami w sieci lokalnej. Serwery pracują również jako typowe dyski sieciowe o dużej wydajności i pełnej kontroli dostępu i udostępniania. Dostęp do danych zapewniają popularne protokoły sieciowe, dzięki temu dane są dostępne dla wszystkich systemów operacyjnych jednocześnie.