Dostępne funkcje w systemie kopii bezpieczeństwa Ctera

Gwarancja jakości i wygoda pracy

Deduplikacja danych – to proces eliminacji powtarzających się danych poprzez zastępowanie duplikatów odnośnikami do jednej, oryginalnej porcji danych. Proces ten można zastosować do eliminacji danych w systemach bazodanowych lub innych aplikacjach, jednakże biorąc pod uwagę systemy informatyczne w ogólności, największe korzyści z deduplikacji można uzyskać stosując ją w wirtualnych pamięciach masowych.